Jobs

Zin om bij ons te komen werken?

We voeren elke dag opdrachten uit die bijdragen aan de levenskwaliteit in Brussel en die op de dienstverlening aan de burger zijn gericht. Dat doen we in diverse domeinen: de zachte mobiliteit, engineering, gelijke kansen, financiën, communicatie, boekhouding, overheidsopdrachten, huisvesting, de contacten met de plaatselijke besturen, beheer van Europese fondsen, vertegenwoordiging van het gewest in het buitenland, human resources…

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft zich ertoe verbonden de bevolking te weerspiegelen waar hij ten dienste van staat, door een beleid ter bevordering van gelijke kansen en diversiteit te voeren. Iedereen die gemotiveerd en competent is, kan zich kandidaat stellen voor een betrekking bij de GOB, zonder enige discriminatie.

Werken bij de GOB, dat is ook doorgroeien in je loopbaan dankzij de vele opleidingen, interne mobiliteitsaanbiedingen en bevorderingsexamen, genieten van een beter evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven en van diverse extralegale voordelen.

En omdat onze medewerkers het zelf het beste kunnen verwoorden, vind je hieronder enkele getuigenissen.

Onze voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag)
 • Eindejaarspremie
 • Opleidingspakket voor nieuwkomers
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Gratis trein- en/of busabonnement (TEC – De Lijn)
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Variabele werktijden voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven
 • Actief beleid inzake welzijn op het werk, met inbegrip van de gezondheidsaspecten: vaccinatiecampagne tegen de griep, kankeropsporing, hulp bij het stoppen met roken…
 • Telewerk
 • Vlot toegankelijk (Rogier, Noordstation…)
 • Fietsvergoeding: € 0,24/km
 • Sportzaal
 • Tweetaligheidspremie
 • Buurtcrèche

Vragen? Neem onze FAQ’s door. Vind je daar de informatie niet die je zoekt, neem dan contact met ons op.

Vind ons op LinkedIn.

De GOB: het zijn werknemers die er het beste over praten

Abedlhay Alouat

Abedlhay Alouat, elektricien

Als elektricien zorg ik voor alles wat te maken heeft met de zichtbaarheid, het vervoer, het opzetten en het afbreken van stands op talrijke evenementen voor het Gewest en voor de GOB. Dankzij mijn werk leer ik alle dagen bij, kom ik op veel plaatsen en kom in contact met veel mensen!

Charlotte Deltenre

Charlotte Deltenre, Attaché bij het Mobiliteitscentrum

Ik zorg voor het uitwerken, updaten en opvolgen van de interventieprocedures voor de wachtdienst van Mobiris (onderhoud en veiligheid van het wegennet, verkeersmanagement, …). Ik hou van het onvoorspelbare van mijn werk. Bovendien heb ik de kans om zelf projecten op te zetten en te volgen

Marianne Courtois

Marianne Courtois, Attachée bij de directie Beheer en Onderhoud van de Wegen

Ik zorg voor het onderhoud en de ontwikkeling van het fietsnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (markeren van fietspaden, bewegwijzering…). Ik houd van mijn werk omdat het concreet is: ik bevredig de behoeften van het publiek en ik werk aan de verbetering van de mobiliteit, de gezondheid en de luchtkwaliteit in de stad.

Luiz Da Conceiçao Vaz

Luiz Da Conceiçao Vaz, Attaché bij de dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

De besturen van de GOB en de gewestelijke instellingen bijstaan voor een optimaal beheer van hun budgetten, daar zetten mijn collega’s en ikzelf ons bij de directie Begroting dagelijks voor in. Dankzij telewerk werken we nu anders, maar even doeltreffend!

ok_Patrick_Temmerman-20150121-1015

Patrick Temmerman, Schrijnwerker bij de Regie der Wegen

Ik ben schrijnwerker bij de Regie der Wegen. Ik verricht allerlei werken: van het voorbereiden van de bestelwagens voor de werven tot het maken van stedenbouwkundige aankondigingsborden, schildermallen en zelfs boekenrekken. Ik houd ervan creatief bezig te zijn met hout!

ok_Frank_Gilson-20150121-1018

Franck Gilson, Assistent bij de algemene directie van Brussel Mobiliteit

Ik zorg voor een vlotte samenwerking tussen Brussel Mobiliteit en zijn partners. Ik voer ook het verbeterprogramma voor het oppervlaktenet van de MIVB uit. Het is erg boeiend werk, met gevarieerde projecten, veelvuldige contacten en elke dag weer nieuwe uitdagingen!

ok_Justine_Willems-20150121-1022

Justine Willems, Assistent bij de directie Facilities van Brussel Gewestelijke Coördinatie

Ik behandel de dossiers rond het voorkooprecht en het beheer van de inventaris van het onroerende patrimonium van de Grondregie. Mijn beroep geeft me een zekere autonomie en kennis van de vastgoedportefeuille van het Gewest. Ik leer voortdurend bij en ik communiceer met zowel de interne als de externe partners.

ok_Frederik_Depoortere-20150121-1027

Frederik Depoortere, Attaché bij de directie Beleid van Brussel Mobiliteit

Mijn opdracht is de Brusselaars op de fiets te krijgen. Als fietsmanager sta ik in voor de uitvoering van het fietsplan : samen met een hele ploeg gemotiveerde fietsende collega’s zorgen we voor fietspaden, deelfietsen (Villo !), promotiecampagnes, evenementen… Het is een prachtjob, want elk jaar komen er fietsers bij !

ok_Jurgen_Denys-20150121-1030

Jurgen Denys, Attaché bij BRUCEFO

Ik werk voor BRUCEFO, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelen Expertise. We bieden analyses en advies aan de Brusselse voedingsmiddelenindustrie. Het is een gevarieerde job met heel wat uitdagingen, waarin een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant centraal staat.