Onze huisstijl

Deze corporate identity is vastgelegd in de huisstijlgids van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die een reeks regels en aanbevelingen bevat. De huisstijl moet zorgen voor een samenhangend gebruik van het merkimago van onze overheidsdienst. Raadpleeg dit document dus altijd voor je gebruik maakt van een grafisch element (logo, template…).

De bestanden

Vrij te downloaden

Klik op het logo van het betreffende bestuur om de verschillende onderdelen te downloaden.

Elk logo bestaat in verschillende kleuren maar ook verschillende formaten naargelang uw behoeften:

  • pro-printmap: bevat eps-bestanden
  • webmap: bevat png, gif en jpg 72dpi-bestanden
  • bureauticamap: bevat jpg 300dpi-bestanden.

Op aanvraag:

Volgende bestanden kunnen via een gemotiveerd verzoek worden aangevraagd bij dircom@gob.brussels:

  • persmap
  • videohandtekening (GOB/ bestuur)
  • sjabloon affiche (GOB/ bestuur)
  • sjabloon advertentie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon horizontale publicatie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon verticale publicatie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon drieluik (GOB/ bestuur)

Auteursrechten

Op de beschikbare logo’s en bestanden is het auteursrecht van toepassing. Aanpassing is ten strengste verboden.
Hun gebruik mag in geen geval gepaard gaan met vermeldingen die aanleiding zouden kunnen geven tot een verwarring tussen de gewestelijke instellingen en de gebruiker of die verkeerdelijk zouden doen vermoeden dat de gewestelijke instellingen enig evenement of initiatief zouden ondersteunen of mede organiseren.
Elk gebruik dat tegen deze voorschriften ingaat, zal aanleiding geven tot een gerechtelijke vervolging.

Als u vragen of opmerkingen hebt of, een validatie nodig hebt, aarzel niet de directie Communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te contacteren via dircom@gob.brussels.