Wie zijn we?

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd.

Enkele van onze opdrachten :

  • de economische groei en creatie van werkgelegenheid bevorderen;
  • de openbare ruimte inrichten, mobiliteitsbeheer, voorzieningen en onroerend erfgoed opwaarderen;
  • ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle huisvesting;
  • de overheidsfondsen beheren, inclusief het organiseren van de controle;
  • de organisatie van de plaatselijke besturen ondersteunen en financieren;
  • het Gewest vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen;
  • de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan door middel van een gericht personeelsbeleid binnen een degelijke infrastructuur.

U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Onze opdrachten raken alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen.

Samen maken we van Brussel een boeiende en diverse samenleving!

Ontdek onze zes besturen:

Brussel Financiën en Begroting
Brussel Huisvesting
Brussel Economie en Werkgelegenheid