Wie zijn we?

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd.

Enkele van onze opdrachten :

  • de economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen;
  • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
  • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
  • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
  • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
  • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
  • de acties van de besturen coördineren en de besturen ondersteunen aan de hand van een adequaat human resourcesbeleid en een kwaliteitsvolle infrastructuur.

U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Onze opdrachten raken alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen.

Samen maken we van Brussel een boeiende en diverse samenleving!

Ontdek onze zes besturen:

Brussel Financiën en Begroting
Brussel Huisvesting
Brussel Economie en Werkgelegenheid